op 11-11-2021 heeft Stichting Ouderennetwerk West-Friesland zich voorgesteld aan de Raadscommissie van gemeente Medemblik tijdens een rondetafelgesprek, zie https://medemblik.raadsinformatie.nl/vergadering/774544/Raadscommissie%2011-11-2021Wij zetten ons in op het gebied van wonen, zorg en welzijn en bespraken de kansen en knelpunten die wij zien in de regio.