Aanvullende informatie

Nieuwe woonvorm De Weere

Op 28 oktober 2020 organiseerde Stichting Ouderennetwerk West-Friesland i.s.m.  Gemeenschapsraad De Weere een overleg in het dorpshuis. De reden van de bijeenkomst is het opzetten van een nieuwe woonvorm voor de oudere geboren en getogen inwoners.

De gemaakte afspraken zijn:
1. Met de verschillende landeigenaren het financiële plaatje wordt besproken.
2. Daarna met de projectontwikkelaar gekeken wordt naar de mogelijkheden voor 10 wooneenheden van Euro 250.000,- per woning.
3. Binnen een maand wordt een principeverzoek ingediend door de Gemeenschapsraad. Men krijgt daarbij hulp van de gemeente Opmeer die toetst of de aanvraag compleet is en tevens de risico’s bekijkt.
3. Na de goedkeuring van het principeverzoek wordt het gesprek met de wethouder van gemeente Opmeer hervat.
4. Stichting Ouderennetwerk West-Friesland benadert de Omring om aan het project deel te nemen.

Geïnteresseerden die betrokken willen worden bij het woonproject in De Weere kunnen contact met ons opnemen. Het Noord Hollands Dagblad blijft de ontwikkelingen volgen. Ook ActiZ en de commissie Wouter Bos volgen dit initiatief, opdat Opmeer een landelijk voorbeeld kan zijn m.b.t. hoe een woonvorm op het platteland is te realiseren. Hanna Stalenhoef, wetenschapper van de Erasmus Universiteit Rotterdam, blijft de samenwerking volgen in het kader van haar onderzoek REGIOZ, zie ook https://www.eur.nl/en/eshpm/research/research-groups/health-care-governance/projects/transitions-care/regioz

Vuilstortplaatsen Westwoud en Enkhuizen

Vroeger was het gebruikelijk om een gat in de grond te graven en dan alles wat je maar kon bedenken daar in te storten. Zonder enige bescherming of afdekzeil heeft men vervolgens met gewone aarde deze vuilstortplaatsen afgedekt. De vuilstortplaatsen in Westwoud en Enkhuizen liggen er ruim 35 jaar.

Omwonenden maken zich grote zorgen over de vervuilde stoffen die aan alle kanten uit deze vuilstortplaatsen sijpelen met alle gevolgen vandien. Destijds vonden ook nachtelijke stortingen plaats die het daglicht niet konden verdragen, waaronder resten radioactief afval. Hoewel de GGD ermee bekend is dat er ‘snachts illegale dumpingen zijn geweest, geeft men aan dat er niets aan de hand is zolang er niet geroerd wordt in de vuilstortplaatsen. Maar omwonenden willen dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en de vuilstortplaatsen inpakken om de burger te beschermen.

In Westwoud zijn in de afgelopen 15 jaar 130 personen overleden aan kanker. Dit zijn alleen de aantallen die wij hebben kunnen achterhalen. Een huisarts in de omgeving was het hoge aantal sterfgevallen aan kanker ook al opgevallen. Tevens zijn mismaakte  c.q. doodgeboren kalveren een teken aan de wand. Ook leeft de zorg m.b.t. het ontbreken van levende wezens in de sloot, een weigerend pompsysteem en het beregenen van groente en fruit met vervuild water. Om een goed beeld te krijgen van de bestaande problemen zijn inmiddels vragenlijsten onder de bewoners verspreid.