Beleidsplan & Jaarverslag

ANBI
Stichting Ouderennetwerk West-Friesland heeft sinds 01-01-2021 een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)
De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
De bestuurders ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten
en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

RSIN 861443123

Download Beleidsplan / Jaarverslag