ANBI 
Stichting Ouderennetwerk West-Friesland heeft sinds 01-01-2021 een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)
De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
De bestuurders ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten
en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Donatie
Mocht u een bedrag willen doneren, dan kunt u dat aangeven via het contactformulier. 
Inkomsten worden  gebruikt voor het bereiken van de gestelde doelen.

De financiële verantwoording is direct opvraagbaar.

RSIN 861443123