Missie en visie

Missie

De missie van Stichting Ouderennetwerk West-Friesland is het verbeteren van de kwaliteit
van leven voor ouderen en hun naasten vanuit cliëntperspectief op het gebied van wonen,
zorg en welzijn.

Visie

Leidend is het positief beïnvloeden van de kwaliteit van leven en het gevoel van
welbevinden van de ouderen zelf. Behoeften en wensen van ouderen staan centraal en
dienen richting gevend te zijn bij beleidsontwikkelingen en ouderenprojecten. De missie
wordt vervuld door verbindingen tussen ouderen, wonen, zorg en welzijn vanuit een
holistische benadering. Door een transparante samenwerking wordt samenhang in het
aanbod gebracht.