Samenwerking met Buurtzorg

Vrijdag 1 oktober zijn we met Willem Bakker (voorzitter) Wim Schuijlenburg (secretaris) van de stichting Ouderennetwerk West-Friesland en Miranda Groot (Buurtzorg Drechterland WF)naar Lage Vuursche gereden. We hadden om 12.15 een afspraak staan met Jos de blok van Buurtzorg NL. hier zouden we nog even de puntjes op de i zetten en een gezamenlijke foto maken van onze samenwerking en voor onze website.
Er is besloten om samen te werken om betere korte lijnen uit te zetten op het gebied van eenzame ouderen.Miranda Groot van Buurtzorg Drechterland wordt dan de coördinator voor West-Friesland. Op deze manier kunnen we sneller op signalen reageren van kwetsbare ouderen, en  dan die mensen inzetten op een vakgebied waarin hun goed in zijn. 
Ook hebben we besproken dat we samen gaan werken met het nieuwe project Buurtwonen. Hier is men in Zeeland mee aan het opstarten  om bijvoorbeeld 11 nieuwe sociale huurwoningen te laten bouwen in kleine dorpen, zodat ouderen die daar geboren en getogen zijn niet in hun laatste levensfase naar een andere grotere plaatst of stad hoeven te verhuizen waar dan de eenzaamheid op de loer ligt omdat deze ouderen daar niemand kennen.
Waarom huurwoningen?
Op deze manier krijg je een natuurlijke doorstroming en geef je de jeugd die heel erg belangrijk zijn voor dit soort dorpen ook de kans omdat er dan 11 woningen vrijkomen. Men kan dan ook gaan denken waarom 11 woningen. Dit heeft te maken met de aanvraag bij de gemeentes. Bij de aanvraag van t/m 11 woningen mogen gemeentes hier zelf een besluit overnemen. Bij een hoger aantal gaan de provinciale state er ook wat van vinden, en eer die dan toestemming hebben gegeven zijn we zomaar 10 jaar verder.
Deze nieuwbouw van huurwoningen worden gebouwd in opdracht van Buurtwonen. Hierdoor is het voor onze Stichting Ouderennetwerk West-Friesland makkelijker geworden om naar geschikte locaties in West-Friesland uit te gaan kijken, zodat de gewone ouder tot aan hun laatste levensfase gewoon in hun eigen dorp kan blijven wonen. Als men dan ook nog een klein speeltuintje (voor het bezoek van kleinkinderen) en een pluktuin erbij zou doen, dan hebben we alles gecreëerd om ouderen langer op een gezonde manier zelfstandig te laten wonen.
Na nog even een mooie foto te hebben gemaakt voor onze website moest Jos de Blok weer naar de volgende afspraak. 1 keer per jaar doen we dan een evaluatiegesprek om even te kijken hoe de samenwerking verloopt en dat eenieder hier tevreden over is.

 

Samenwerking met Intermaris

De voorzitter van Stichting Ouderennetwerk West-Friesland heeft op 6-10-2021 een gesprek gehad met een medewerker van Intermaris van de afdeling preventie. Gekeken is hoe een kort lijntje gecreëerd kan worden voor de ouderen in West-Friesland die een woning huren van Intermaris. Ouderen worden steeds ouder en moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Familie, vrienden en kennissen vallen daarbij weg. Als ouderen dan een heel klein of geen netwerk meer hebben dan kunnen zij, als er iets moet gebeuren, in de knoop komen te zitten en weten dan niet meer hoe te handelen.

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland zet zich ook voor deze ouderen in en helpt hen op weg naar goede hulp. Door een korte lijn te hebben met Intermaris kan de stichting veel meer gaan betekenen voor de ouderen in West-Friesland. Ook kan Intermaris altijd een beroep op de stichting doen als men ergens tegenaan loopt. De samenwerking is wederkerig.

Na een jaar wordt een evaluatiegesprek gevoerd over wat er goed gaat en wat juist beter kan. Stichting Ouderennetwerk West-Friesland hoopt nog vele jaren samen te werken met Intermaris op het gebied van ouderen.