Nieuwe woonvorm De Weere

Op 28 oktober 2020 organiseerde Stichting Ouderennetwerk West-Friesland i.s.m.  Gemeenschapsraad De Weere een overleg in het dorpshuis. De reden van de bijeenkomst is het opzetten van een nieuwe woonvorm voor de oudere geboren en getogen inwoners.

De gemaakte afspraken zijn:
1. Met de verschillende landeigenaren het financiële plaatje wordt besproken.
2. Daarna met de projectontwikkelaar gekeken wordt naar de mogelijkheden voor 10 wooneenheden van Euro 250.000,- per woning.
3. Binnen een maand wordt een principeverzoek ingediend door de Gemeenschapsraad. Men krijgt daarbij hulp van de gemeente Opmeer die toetst of de aanvraag compleet is en tevens de risico’s bekijkt.
3. Na de goedkeuring van het principeverzoek wordt het gesprek met de wethouder van gemeente Opmeer hervat.
4. Stichting Ouderennetwerk West-Friesland benadert de Omring om aan het project deel te nemen.

Geïnteresseerden die betrokken willen worden bij het woonproject in De Weere kunnen contact met ons opnemen.