Samenwerking met Buurtzorg

1 oktober 2021- Samenwerking met Buurtzorg Nederland

Op 1 oktober zijn Willem Bakker (voorzitter) Wim Schuijlenburg (secretaris) van de stichting en Miranda Groot van Buurtzorg Drechterland WF naar Lage Vuursche gereden. Wij hadden een afspraak staan met Jos de Blok van Buurtzorg Nederland.

Er is besloten om samen te werken om betere, korte lijnen uit te zetten op het gebied van eenzame ouderen. Miranda Groot wordt de coördinator voor West-Friesland. Op deze manier kunnen wij sneller reageren op signalen van kwetsbare ouderen en mensen inzetten op het betreffende vakgebied.

Ook gaan wij samenwerken in het nieuwe project Buurtwonen. In Zeeland is men gestart om 11 nieuwe sociale huurwoningen te laten bouwen in kleine dorpen, zodat ouderen die daar geboren en getogen zijn niet in hun laatste levensfase naar een andere, grotere plaats of stad hoeven te verhuizen. Want als ouderen daar niemand kennen dan ligt de eenzaamheid op de loer.

Met huurwoningen krijg je een natuurlijke doorstroming en geef je de jeugd, die heel erg belangrijk is voor dit soort dorpen, ook de kans omdat er dan 11 woningen van ouderen vrijkomen. Het aantal 11 heeft te maken met de aanvraag bij de gemeenten die zelf t/m 11 woningen hierover een besluit kunnen nemen. Bij een hoger aantal gaan de Provinciale Staten er zich ook over buigen, waardoor toestemming om te bouwen wel 10 jaar op zich kan laten wachten.

Deze nieuwbouw van huurwoningen wordt gebouwd in opdracht van Buurtwonen. Door onze samenwerking is het voor onze stichting makkelijker geworden om naar geschikte locaties in West-Friesland uit te kijken. Als men dan ook nog een klein speeltuintje (voor het bezoek van kleinkinderen) en een pluktuin erbij zou plaatsen, dan hebben we alles gecreëerd om ouderen langer en op een gezonde manier zelfstandig te laten wonen.

Afgesproken is dat we jaarlijks een evaluatiegesprek houden om te bespreken hoe één en ander verloopt. Wij kijken uit naar deze samenwerking.

Willem Bakker

Foto: Jos de Blok, Miranda Groot en Willem Bakker