Vuilstortplaatsen

Woensdagochtend 29-7-2020 vond in Westwoud een gesprek plaats met de GGD. Er werd bekeken of de vele bewoners uit Westwoud die aan kanker zijn overleden, of nog tegen kanker vechten, gelinkt kunnen worden aan de vuilstort van Westwoud (130 personen).

Volgens de GGD kwam het erop neer dat, als men volgens een bepaalde tabel keek, in ons dorp eigenlijk meer mensen aan kanker zouden zijn overleden dan nu het geval was. Deze tabel had heel veel haken en ogen en liet de globale cijfers in Nederland zien.
Wij vinden dan ook niet dat deze tabel voor het dorp Westwoud gehanteerd kan worden.

Wel erkende de GGD dat er, zoals gebruikelijk bij vuilstortplaatsen zoals die van Westwoud, geen afdekfolie op de grond aanwezig is en ook na het sluiten van deze vuilstort geen afdekfolie aan de bovenkant is gebruikt. Dat er nachtelijke dumpingen zijn geweest werd ook niet ontkend. Maar zolang men er niet in gaat roeren of poeren kan het volgends de GGD geen kwaad.

Mochten in de toekomst toch problemen ontstaan, dan vindt men het vroeg genoeg om te gaan kijken wat hier aan te doen is. De GGD en de gemeenten werken nauw samen. Door een afwachtende houding aan te nemen kost het de gemeenten geen extra geld. Dat men de eeuwige nazorg per 2021 wil afkopen bij een organisatie, die gespecialiseerd is in dit soort vuilstortplaatsen en dan voor de kosten moet opdraaien, vindt Stichting Ouderennetwerk West-Friesland niet gepast. Het moet toch zo zijn dat de vervuiler betaalt.

Als ik een pot verf met afbijtmiddel in een sloot dump en iemand noteert het kenteken van mijn auto, dan wordt er een melding van gemaakt bij de milieupolitie en kan ik een hele hoge boete tegemoet zien. Nu zijn er dumpingen geweest die vele malen erger waren dan mijn blikje verf. Men vertelt nu dat zolang je er niet in gaat poeren er niks aan de hand is, ook al stroomt het lekwater aan alle kanten de vuilstortplaats uit. Waarom de gemeenten dan niet beboet worden is ons een raadsel, buiten het gevaar wat een burger ervan kan oplopen.

Het is algemeen bekend dat rond de oude vuilstort niets meer leeft in het water. Het laten onderzoeken van de eventuele vissen die in de omgeving zwemmen is geen optie volgens de GGD. Want mochten die vissen ziek zijn, dan kunnen zij de ziekte ook ergens anders hebben opgelopen. Vanwege het gevoelige onderwerp wil men niet aan nabestaanden vragen aan wat voor kankersoort en op welke leeftijd hun naaste is overleden. Door de privacywetgeving zijn deze gegevens ook niet te achterhalen bij de huisarts. Men kan dus geen goed onderzoek doen en alles blijft bij het oude.

Door deze vele tegenstrijdigheden heeft Stichting Ouderennetwerk West-Friesland bij de GGD het verzoek neergelegd om dit aan de bevolking uit te gaan leggen. Hetzij via de krant hetzij via bijeenkomsten, om op deze manier de burgers gerust te stellen. Dat als nachtelijke dumpingen hebben plaatsgevonden die het daglicht niet konden verdragen, vanwege de zeer gevaarlijke stoffen, en deze vuilstortplaatsen op geen enkele manier zijn afgedekt met een afdekzeil, er niks aan de hand is. Als je er maar niet in gaat poeren…

Om een goed beeld te krijgen van de bestaande problemen zijn inmiddels vragenlijsten onder de bewoners verspreid.

Vuilstortplaatsen Westwoud en Enkhuizen

Vroeger was het gebruikelijk om een gat in de grond te graven en dan alles wat je maar kon bedenken daar in te storten. Zonder enige bescherming of afdekzeil heeft men vervolgens met gewone aarde deze vuilstortplaatsen afgedekt. De vuilstortplaatsen in Westwoud en Enkhuizen liggen er ruim 35 jaar.

Omwonenden maken zich grote zorgen over de vervuilde stoffen die aan alle kanten uit deze vuilstortplaatsen sijpelen met alle gevolgen vandien. Destijds vonden ook nachtelijke stortingen plaats die het daglicht niet konden verdragen, waaronder resten radioactief afval. Hoewel de GGD ermee bekend is dat er ‘snachts illegale dumpingen zijn geweest, geeft men aan dat er niets aan de hand is zolang er niet geroerd wordt in de vuilstortplaatsen. Maar omwonenden willen dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en de vuilstortplaatsen inpakken om de burger te beschermen.

In Westwoud zijn in de afgelopen 15 jaar ruim 200 personen overleden aan kanker. Dit zijn alleen de aantallen die wij hebben kunnen achterhalen. Een huisarts in de omgeving was het hoge aantal sterfgevallen aan kanker ook al opgevallen. Tevens zijn mismaakte  c.q. doodgeboren kalveren een teken aan de wand. Ook leeft de zorg m.b.t. het ontbreken van levende wezens in de sloot, een weigerend pompsysteem en het beregenen van groente en fruit met vervuild water.


In het onderzoek is nu ook de aanwezigheid van de stof PFAS onderzocht. Hiervan zijn de gevonden waarden in het grond- en oppervlakte water hoger dan de streefwaarden. Hoewel dit volgens het rapport niet tot acute milieu- en humane risico’s leidt, is vervolgonderzoek wel wenselijk. Het ABWF overlegt inmiddels over het inzetten van dit vervolgonderzoek. Daarbij werkt het ABWF samen met Bodemzorg en Terrascan aan een vervolgplan.