Advies Mantelzorg

zoals u wellicht weet neemt Stichting Ouderennetwerk West-Friesland ook deel aan de landelijke Raad van Ouderen. Deze raad voorziet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd en ongevraagd van advies.

Vandaag bood de Raad van Ouderen hun nieuwste advies over mantelzorg aan. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van het ministerie van VWS nam deze in ontvangst. In dit advies benadrukt de Raad van Ouderen dat het toenemende beroep op mantelzorgers, naast werk en gezin, vraagt om een visie van de overheid om de mantelzorgers beter te ondersteunen. Er zijn namelijk veel  zorgen bij de huidige mantelzorgers over de toekomst. Alleen door de zorgvrager en mantelzorger méér centraal te stellen in de professionele zorg, de mantelzorg beter te verdelen, de administratieve lasten te verminderen en verlof en vergoedingen te verbeteren, worden de condities voor mantelzorgers verbeterd en zullen meer mensen dit langer kunnen volhouden. Het advies vindt u in de bijlage. Het nieuwsbericht en advies staan ook online.

https://www.beteroud.nl/actueel/nieuws/nieuw-advies-raad-van-ouderen-over-mantelzorg

https://www.beteroud.nl/voor-ouderen/raad-van-ouderen/adviezen/mantelzorg-voor-en-door-ouderen/