Bijeenkomst intimiteit en seksualiteit bij dementie

Wij organiseerden i.s.m. de Regionale Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o. (West-Friesland en Flevoland) en het Ben Sajet Centrum een bijeenkomst over intimiteit en seksualiteit bij dementie in het Amsterdam Art Center. Algemeen menselijke basisbehoeften verdwijnen niet als we ouder worden. Toch wordt daar in opleidingen weinig aandacht aan besteed. Hierdoor liggen eenzaamheid, depressie en gedragsproblemen op de loer. Om dit te veranderen werd op 29 september deze bijeenkomst georganiseerd.Noëlle Sant, expert ouderenzorg bij Vilans, vertelde over het onderzoek dat zij uitvoert voor Vilans en Rutgers in verzorg- en verpleeghuizen. Op speelse wijze liet zij zien hoe verschillend mensen met het thema omgaan. Vervolgens gaf Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg en schrijver van het boek Intimiteit en seksualiteit bij dementie, praktische adviezen. Er was veel gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Dat aan het eind van de bijeenkomst een organisatie kwam vertellen dat zij het onderwerp intimiteit en seksualiteit gaan opnemen in de opleiding was fantastisch nieuws.