Welkom bij Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

Op 9 juli 2020 is deze non-profit stichting opgericht. Wij zetten ons in om de kwaliteit van leven te verbeteren voor ouderen en hun naasten. Dit doen wij met een holistische benadering vanuit het cliëntenperspectief op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Wij zijn vertegenwoordigd in de Ouderendelegatie Beter Oud Amsterdam e.o. (West-Friesland en Almere). Deze delegatie is ondergebracht bij het Ben Sajet Centrum in Amsterdam waar onderzoek, praktijk en onderwijs hoog op de agenda staan. Tevens nemen wij deel aan de landelijke Raad van Ouderen. Deze Raad is ingesteld door Minister H. de Jonge om via gevraagd en ongevraagd advies ouderen te betrekken bij het maken van het Landelijk Ouderenbeleid. Door onze vertegenwoordiging in deze Raad hebben wij mede invloed op de totstandkoming van deze adviezen richting de Minister. Ook zijn wij gesprekspartner van ActiZ en de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen  o.l.v. Wouter Bos en nemen wij deel aan de ‘Denkkamer’ sessies voor de toekomst van de zorg voor ouderen.

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland overlegt met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeraars, woningcorporaties en andere belanghebbenden. Wij willen een goede vertegenwoordiging zijn voor ouderen in de regio. Wilt u meehelpen om de toekomst vorm te geven? Woont u in gemeente Hoorn, Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer of Koggenland? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. (Het maakt daarbij niet uit of u bent aangesloten bij een ouderenorganisatie.)

Loopt u tegen problemen aan waarvan u weet dat meer bewoners daarmee te maken hebben? Maar vindt u geen luisterend oor om tot een oplossing te komen? Dan kunt u dat melden via het contactformulier. Wellicht kunnen wij iets voor u betekenen.

Onze hartelijke dank gaat uit naar Benjamin Drommel, Krishna Sewdihal, Marco Schouten en Andrew Pel van ROC Horizon College Hoorn voor het ontwikkelen van deze website.