Conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Deze conferentie werd gehouden op 15 juni in het NBC in Nieuwegein.

Wij verzorgden daar de sessie Hoe kan ik in mijn eigen dorp oud worden?
Voorzitter Willem Bakker vertelde hoe, door samenwerking met verschillende organisaties, ouderen die dat willen op een snelle manier van het platteland weer in de bewoonde wereld komen. Het filmpje met mevrouw Schutte was een mooi voorbeeld van het ‘Help, oma woont te groot’-project,zie https://www.nhnieuws.nl/nieuws/294951/van-eenzame-stolpboerderij-naar-zorgwoning-dankzij-verhuishulp-het-is-een-doolhof

Vervolgens gaf Mike van Lochem een presentatie (zie bijlage) over het concept Buurtwonen. 
Jos de Blok van Buurtzorg legde in een filmpje uit waar dit concept om draait.
Samen met Benjamin van Tiggelen beantwoordden  Mike en Willem daarna de vragen van de geïnteresseerden.

Wim Schuijlenburg vulde aan dat als ouderen naar een kleinschalige woonvorm van 10 wooneenheden verhuizen, dat voor 20 bewegingen op de woningmarkt zorgt. Want de woningen die ouderen verlaten kunnen dan betrokken worden door bijvoorbeeld starters.  Annette Bijlenga kwam met het idee om een consultatiebureau voor ouderen in te stellen, wat door de aanwezigen enthousiast werd ontvangen. Hoewel men zich afvroeg of de naam consultatiebureau wel de lading dekte.

Voorzitter Anton van Riel van de KBO Noord-Holland hield tenslotte een vurig pleidooi om Buurtwonen breed te verspreiden in Nederland. Met het oog op de aankomende vergrijzing zegde hij de stichting zijn volle medewerking toe. 

Wij streven ernaar om op korte termijn de eerste nieuwe woonvorm in West-Friesland te realiseren.
Willem Bakker heeft al een lokatie op het oog, dus hou ons in de gaten…

Evelyn Mulder