Contactformulier

Donatie
Mocht u een bedrag willen doneren, dan kunt u dat aangeven via het contactformulier. 
Inkomsten worden  gebruikt voor het bereiken van de gestelde doelen.

De financiële verantwoording is direct opvraagbaar.

Deelname stichting
Indien u deel wilt nemen aan de stichting om onze doelen te bereiken dan horen wij dat graag.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Vult u dan s.v.p. het contactformulier in.