Regiotour

Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis 
Delen en verbinden in uw eigen regio

Voor mensen die de regiotour willen terugkijken klik op onderstaande link.Beste lezer,

Mensen worden ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg, wonen en welzijn voor ouderen. In het rapport Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan? biedt Clementine Mol handvatten voor het realiseren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen.
 
Er zijn grote uitdagingen, maar gelukkig zijn er ook voorbeelden van initiatieven en projecten (groot en klein) waarin mooie resultaten behaald zijn. Tijdens de online regiotour Noord-Holland en Flevoland op donderdag 1 juli a.s. laten we deze mooie voorbeelden zien, om het streven naar langer, prettig zelfstandig thuis wonen van ouderen ook in uw regio te realiseren.
 
We staan stil bij hoe ouderen in de regio vitaal en gezond thuis kunnen wonen en gebruik kunnen maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg. We zullen ingaan op hoe de woon(zorg)omgeving daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.
 
De woon(zorg)omgeving bestaat uit 3 dimensies:


De fysieke dimensie: de fysieke omgeving, zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de woning, een woon(zorg)concept of de buurt of wijk
 


De functionele dimensie: zoals de aanwezigheid van voorzieningen en de organisatie van zorg en welzijn
 


De sociale dimensie: zoals de contacten tussen buurtbewoners en intergenerationeel contact.
 
De praktijkverhalen door ouderen en met ouderen tijdens de online regiotour koppelen we aan deze dimensies.

Interview Radio Weeff

https://weeffradio.nl/ouderen-aan-het-woord-over-hun-toekomst/