Overige informatie

De Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (met Wouter Bos als voorzitter) heeft input gevraagd aan ouderen om commentaar of ideeën aan te dragen.
Willem Bakker, voorzitter van Stichting Ouderennetwerk West-Friesland heeft advies uitgebracht. Zijn bijdrage staat gepubliceerd op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2020/06/30/reacties-op-oud-en-zelfstandig-in-2030.-een-reisadvies

Het advies Oud en Zelfstandig in 2030 – Aangepast REISadvies is te downloaden via www.rijksoverheid.nl/tzto.

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland neemt deel aan de landelijke Denkkamer van Actiz. Het resultaat van de bijeenkomsten staat vermeld in het ActiZ witboek Ouderen, zorg en wonen.ActiZ-witboek-Ouderen-zorg-en-wonen-1-1-1Download

In gemeente Opmeer wordt de mogelijkheid onderzocht voor een nieuwe woonvorm op het platteland. In gemeente Medemblik richt men zich op de tiny houses. Het Noord Hollands Dagblad blijft de ontwikkelingen in De Weere volgen. Ook ActiZ en de commissie Wouter Bos volgen dit initiatief, opdat De Weere een landelijk voorbeeld kan zijn m.b.t. hoe een woonvorm op het platteland is te realiseren.

Hanna Stalenhoef, wetenschapper van de Erasmus Universiteit Rotterdam, blijft de samenwerking volgen in het kader van haar onderzoek REGIOZ, zie ook https://www.eur.nl/en/eshpm/research/research-groups/health-care-governance/projects/transitions-care/regioz