Raad van Ouderen

Namens Stichting Ouderennetwerk West-Friesland neemt Willem Bakker deel aan de Raad van Ouderen.

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken (waaronder BeterOud).  De Raad van Ouderen werd op 11 oktober 2018 geïnstalleerd door de minister van VWS, Hugo de Jonge.

Voor meer informatie zie de website van BeterOud:  https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen
Daar vindt u een overzicht van de leden en de uitgebrachte adviezen van de Raad van Ouderen aan het ministerie en gedeeld met de 7 westfriese gemeenten.