Vuilstortplaats

In 2019 kregen wij signalen van omwonenden rondom de oude vuilstortplaats in Westwoud die rond 1987 werd gesloten. De verhalen gingen over misvormd c.q. doodgeboren vee, burgers die aan kanker waren overleden of daar nog tegen vechten, mensen die hun moestuin geen water durfden te geven uit de vieze sloten enz. Wij hebben toen omliggende boeren bezocht. Zij vertelden over misvormd c.q. doodgeboren vee, dat aparte diepe putten werden aangelegd om het vee van water te voorzien. Ook is men gestopt met het verbouwen van voedsel uit angst voor het vieze water in de omringende sloten.

Tevens hebben wij oud-werknemers van de vuilstortplaats gesproken. Zij gaven aan dat veel collega's inmiddels al waren overleden aan kanker. Er werden herinneringen opgehaald over de staalslakken die daar in het verleden door de voormalige Hoogovens (nu Tata Steel) werden gestort en over het radioactieve afval van het ziekenhuis uit Hoorn wat op de vuilstortplaats aanwezig zou zijn. In de boeken is niet terug te vinden welke bedragen daarmee zijn gemoeid. Maar men wist dat er ook enveloppen werden toegeschoven.

Bij AWBF (voorheen CAW), waarin de 7 Westfriese gemeenten zitting hebben, hebben wij aangedrongen op onafhankelijk onderzoek. Het eerste onderzoek is uitgevoerd door Terrascan. Zij hebben ook gekeken naar de aanwezigheid van Pfas. De uitkomst van het onderzoek gaf aan dat er vervolgonderzoek nodig was, met name ook om te kijken wat de invloed van Pfas op de omgeving was. De staalslakken werden niet gevonden omdat er nog niet geboord werd op de plaatsen waar volgens de oud-werknemer staalslakken waren gestort.

Bodemzorg is bezig om alle vuilstortplaatsen in Nederland over te nemen en worden betaald indien zij het beheer krijgen. 
Hoewel was afgesproken dat Terrascan het vervolgonderzoek mocht doen, heeft vervolgens Bodemzorg het vervolgonderzoek uitgevoerd. Wij hebben aangegeven dat hiermee de slager zijn eigen vlees ging keuren, maar het  ABWF was onverbiddelijk.

Wij hebben niet het idee dat de 7 Westfriese gemeenten de gezondheid van mens, dier en natuur op de voorgrond zetten. De oude vuilstortplaats brengt heel wat kosten met zich mee wanneer deze zou moeten worden afgegraven.
Want zowel ónder de vuilstortplaats als bovenóp de vuilstortplaats is de plek nooit afgedekt. Alle troep ligt op de kale aarde en er is een golfbaan overheen gelegd, waardoor alle rotzooi nu de omgeving in loopt.

Inmiddels ligt er een rapport van Bodemzorg, maar n
aar staalslakken is nog steeds niet geboord.

Wordt vervolgd...Powered by webXpress